Navigácia

Galéria umelcov Spiša

Galéria mapuje a prezentuje predovšetkým tvorbu umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov.

Okrem výstavnej činnosti galéria uskutočňuje tvorivé dielne pre školy a rôzne tematické dielne k prebiehajúcim výstavám.

V súčasnosti má galéria tieto stále expozície:

Jozef Hanula: Expozícia predstavuje tvorbu poprednej osobnosti slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi.

Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok GUS: Expozícia je založená na prezentácii obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. Priamo súvisí s Gotickou cestou a propaguje hlavné ciele programu Terra Incognita. Vybraní umelci zastúpení v zbierkach galérie zachytávajú v rôznych výtvarných žánroch architektonické skvosty i konkrétnu spišskú krajinu.

Záhrada umenia: Exteriérová expozícia sochárskych diel vytvorených na troch ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia Spiš 2002, 2004, 2006.

Aktuálne výstavy v GUS