Navigácia

Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána s jedinečnou mozaikou z prírodných materiálov

Chrám patrí k najmladším sakrálnym stavbám v Spišskej Novej Vsi. Architektonicky je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru.

Ikonostas od majstrov z Ľvova

Typické pre byzantské chrámy je predelenie chrámovej lode a svätyne obrazovou stenou, tzv. ikonostasom. V chráme sa nachádza ikonostas trojstupňový - tvoria ho 3 rady prekrásnych ikon, ktoré napísali ukrajinskí majstri z Ľvova tradičnou technikou podľa prepísaných kánonov.

Spišskonovoveský ikonostas tvoria ikony Ježiša Krista, Presvätej Bohorodičky, patróna východnej cirkvi Sv. Mikuláša, tiež ikona patrocénia chrámu - Premenia Pána, ďalej ikony dvanástich veľkých cirkevných sviatkov slávených vo východnej cirkvi, ikony dvanástich apoštolov, ikona Krista Pantokrátora, Poslednej večere a štyroch evanjelistov s ich symbolmi.

Jediný chrám na Slovensku s impozantnou mozaikou

Je to tiež jediný chrám na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Mozaika je vytvorená z prírodného materiálu - rôznych druhov kameňa zo Spiša i celého sveta a rozprestiera sa na úctyhodnej ploche približne 400 m2.

Vďaka tejto dynamickej mozaike spoznáte netradičnou, ale o to zaujímavejšiu formou hlavné výjavy a podobenstvá kresťanskej viery, od Božieho stvorenia prvého človeka Adama a prvej ženy Evy až po „Anastasis“ - zostúpenie Ježiša Krista do predpeklia, kde symbolicky drží za ruky práve Adama a Evu a pozýva ich do nebeskej slávy.