Navigácia

Nálepka kapitány szobra

Ján Nálepka 1912. szeptember 20-án született Szepessümegen, 1931-ben Iglóban elvégezte a tanári szakot. A Szlovák Köztársaság elnöke 2004. május 7-én - posztumusz – dandártábornokká nevezte ki.

Pedagógusként dolgozott - Horná, Dolná Mariková, Biele Vody, Stupava, Poruba pod Vihorlaton.1939 márciusában a magyar- ősszel pedig a lengyel frontra hívták be. 1941-ben a keleti frontra küldték. 1942 augusztusában a fehérorosz Kopceviči város mellett felvette a kapcsolatot a helyi lakossággal és a partizánokkal. Maga köré gyűjtötte az antifasiszta szellemű tiszteket és katonákat.

Létrehozta a 101-es illegális csoport ezredet, melynek segítségével „Repkin kapitány“ fedőnével náci ellenállási tevékenységet szervezett. Felvette a kapcsolatot a partizánok parancsnokával, Alexander Nyikolajevics Saburovo tábornokkal. Az antifasiszta nézetei miatt üldözték. 1943. május 14-én Ján Nálepka átszökött a szovjet oldalra.

Ő lett a parancsnoka az I. csehszlovák partizánegységnek a Szovjetunióban. Tevékenységei révén hozzájárult az antifasiszta mozgalomhoz a szlovákok között, akik a keleti fronton voltak bevetésen, és részt vettek a nácizmus elleni küzdelemben.

Ján Nálepka az Ovrucs felszabadításáért folytatott harc közben esett el 1943. november 16-án. Az egyetlen szlovák katona volt, aki 1945-ben - posztumusz - megkapta a Szovjetunió Hőse kitüntetést. A bronz emlékmű alkotója Václavík Miroslav. A mészkő talapzaton álló szobrot 1954. május 8-án avatták fel Iglóban.

CÍM:

Radničné námestie 8,
Spišská Nová Ves (Igló)