Navigácia

Római katolikus templom - külső tér

A plébániatemplom Igló legjelentősebb történelmi műemléke, mely a város központjában található. A 14. században épült templom egy része a mai napig fennmaradt eredeti formájában. Figyelemreméltó a Szűz Mária megkoronázását ábrázoló dombormű is, mely az egyik legrégebbi Szlovákiában.

A legértékesebb a Keresztrefeszítés szoborcsoport − a Kereszt a lőcsei Pál mester legjobb művei közé tartozik, a 14. század első feléből, az olaszországi Siena városából származó kereszt alakú ereklyetartó Gallicus Miklóstól, a 15. századi csóktáblák, a kassai aranyműves, Antonio mester 16. századi aranyozott szentségtartója, 1795-ben a lőcsei Kelbenhayer János műhelyében készült 25 m magas aranyozott ezüstkehely.

1549-ben készült bronz keresztelőkút, melynek egy része a történészek szerint Konrád mester alkotása, aki az első szepességi, gótikus harangöntő műhelyt alapította.

CÍM:

Radničné námestie 6,
Spišská Nová Ves (Igló)