Navigácia

A kívánságok helye és a 14-15. század fordulóján készült harang

A kívánságok helye, ill. Konrád mester emlékműve az első szepességi gótikus harangöntödére emlékeztet (Szlovákiában a legjelentősebb), melyet a mester alapított. A felszentelt emlékművet 2012-ben, a műhely alapításának 655. évfordulóján adták át.

Konrád mester harangöntödéjéről szóló első írásos emlék 1357-ből származik. A mester utódai a műhelyt egészen 1527-ig tartották fenn. Harangjai a mai napig szólnak Szepeshelyen, Kassán, Kőszegen, de még Krakkó főterén is.

Árulja el legtitkosabb kívánságait!

Az emlékmű Kovaľ István szobrászművész alkotása és a középkori harangöntő, Konrád mester képzeletbeli portréját ábrázolja. Az emlékmű része egy félharang is, ahol a látogatók halkan megsúghatják kívánságukat és a harang megkongatásával a mennyországba repíthetik.

A félharang hátsó részén a következő szöveg olvasható „O REX GLORIE VENI CVM PACE (Ó, dicsőség királya, jöjj el békességgel)“. Ez a szöveg Konrád mester több harangján is megtalálható, a földi béke és nyugalom iránti vágyat fejezi ki.

Érintse meg Szlovákia egyik legrégibb harangját!

A kívánságok helye mellett található Wagner János harangja, melyet Konrád mester műhelyében öntöttek a 14. és 15. század fordulóján. A harang a Kelet-szlovákiai Múzeum tárlatgyűjteményéhez tartozik, magassága 85 cm, átmérője pedig 86 cm. Eredetileg a márkusfalvi plébániatemplon tornyában volt elhelyezve.

A szepességi harangöntöde mesterművei a Szűz Mária Mennybevétele templom tornyának látogatásánal is megcsodálhatók. Itt található a 92 cm-es átmérőjű Halál-harang, melyet Wagner János, a Konrád műhely utolsó jelentős harangöntő mestere készített 1486-ban.