Navigácia

Szentháromság-oszlop az Immaculata-szoborral, ami üzenetet rejt a kornak

A Szentháromság-oszlop a Szeplőtelen Szűz Mária szobrával, az Immaculatával egy nemzeti kulturális műemlék, mely 1724 óta áll a város szívében, a plébániatemplom előtt.

Az egyik legrégebbi Szentháromság-oszlop

Az iglói Szentháromság-oszlop az egykori lengyel polgármester, Lubomirski Konstantin Teodor támogatásával épült. A gróf az ún. lengyel zálog idején más szepességi városokban is állíttatott hasonló oszlopot, melyek közül a legrégebbi az iglói. Az Immaculatát a lőcsei Friedrich Horn kőfaragó szobrász készítette.

Fémtartály az utódok számára korabeli leletekkel

A Szentháromság-szobor korábban többször is felújításra szorult. Az utolsó felújítás ennek a nemzeti kulturális örökségnek 2009-2010 között volt, több mint 110 év után. A felújított Immaculatát áthelyezték, így a város lakói és az idelátogatók is megcsodálhajták a városháza egyik termében.

A 2010-ben felújított Szentháromság-szobor egyik részén egy fémtartályt helyeztek el korabeli leletekkel, melyek a jövő nemzedékeinek, az iglói leszármazottaknak hivatottak bemutatni a korszakot és az emlékmű felújításának folyamatát.