Navigácia

Sedem divov mesta

Medzi najväčšie atrakcie Spišskej Novej Vsi podľa jej obyvateľov a návštevníkov patrí týchto sedem divov:

1

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Je výnimočný najvyššou kostolnou vežou na Slovensku (87 m), ktorá je dominantou mesta. Pozoruhodný je tiež siedmimi hodinovými ciferníkmi na veži, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. V interiéri sa nachádza viacero klenotov ako napr. cenný relikviár v tvare kríža z 1. polovice 14. storočia, súsošie Ukrižovania z dielne Majstra Pavla z levoče, či bronzová krstiteľnica a zvon, uliate v slávnej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielni založenej Majstrom Konrádom v roku 1357.

Viac o farskom kostole
2

Najdlhšie šošovkovité námestie v Európe

Charakteristickým znakom Spišskej Novej Vsi je šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe.

Viac o námestí
3

Secesná budova Reduty

Reduta je romantickou secesnou budovou postavenou v r. 1899 - 1902 so štyrmi nárožnými vežičkami. Strechu ukončuje labuť sediaca na lýre, ktorá označuje časť budovy, kde sa nachádza divadlo. Dnes v Redute sídli Spišské divadlo, je tu koncertná sieň, reštaurácia a kaviareň, sídli tu tiež Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta. Na Slovensku sa dodnes zachovalo len osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

Viac o Redute
4

Provinčný dom s Levočskou bránou

Budova Provinčného domu bola od stredoveku mestskou radnicou, a to až do r. 1777, kedy ju od mesta kúpila Provincia XVI spišských miest a zriadila v nej svoje administratívne sídlo. Najzaujímavejšou časťou budovy je predná fasáda, ktorej súčasťou je aj tzv. Levočská brána vedúca na Levočskú ulicu. Jej vrchnú časť zdobí rokoková štuková výzdoba so šiestimi kartušami, ktoré symbolicky vyjadrujú vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. V súčasnosti v budove Provinčného domu sídli Múzeum Spiša so svojimi expozíciami.

Viac o Provinčnom dome
5

Radnica

Budova Radnice bola postavená v r. 1777 - 1779 v klasicistickom slohu uprostred námestia. V interiéri je najvýznamnejším priestorom obradná sieň umiestnená uprostred budovy a siahajúca cez dve poschodia. V Radnici sídli primátor mesta a časť mestského úradu.

Viac o radnici
6

Spišský trh

Už vyše polstoročie sa v júli v Spišskej Novej Vsi koná štvordňové podujatie plné zábavy - vychýrený Spišský trh. Každoročne na Spiš na tento trh prichádzajú státisíce návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia. Okrem širokej ponuky nákupných možností v stovkách stánkoch je na námestí pripravený aj pestrý kultúrny program do skorých ranných hodín, množstvo atrakcií pre dospelých i najmenších. Sprievodným podujatím sú Spišské výstavné trhy (Spiš Expo).

Viac o Spišskom trhu
7

Mozaika v Chráme Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi je jediným na Slovensku, ktorého sakrálnu výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne. Autorom jedinečnej spišskonovoveskej mozaiky z prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Posvätená bola v r. 2009.

Viac o Chráme Premenenia Pána