Navigácia

Krásy nášho mesta môžete spoznať
aj prostredníctvom virtuálnych prehliadok

Reduta - exteriér

Reduta - exteriér

Reduta je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1900 - 1905. Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov.

Pozrieť
Reduta - divadlo

Reduta - divadlo

Reduta je dnes sídlom Spišského divadla, Mestského kultúrneho centra, lokálnej televízie Reduta a reštaurácie s kaviarňou.

Pozrieť
Reduta - Koncertná sieň

Reduta - Koncertná sieň

Reduta je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. Stála takmer pol milióna korún a tešila sa nesmiernemu obdivu.

Pozrieť
Rímskokatolícky kostol - exteriér

Rímskokatolícky kostol - exteriér

Trojloďový farský kostol patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v meste. Architektúra kostola zo 14. storočia je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes.

Pozrieť
Rímskokatolícky kostol - interiér

Rímskokatolícky kostol - interiér

Predná časť kostola presbytérium čiže svätyňa má bohatú hviezdicovú klenbu, ktorá pochádza z čias prestavby celej svätyne (1771) v barokovom slohu.

Pozrieť
Najvyššia kostolná veža (87m)

Najvyššia kostolná veža (87m)

Najcharakteristickejšiu časť siluety mesta tvorí neogotická veža kostola vysoká 87 m, ktorá je najvyššou kostolnou vežou na Slovensku.

Pozrieť
Immaculata

Immaculata

Mariánsky stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie - Immaculatou má svoje miesto v srdci mesta pred farským kostolom už od roku 1724.

Pozrieť
Radnica a Miesto prianí

Radnica a Miesto prianí

Miesto prianí, alebo tiež pamätník Pocta Majstrovi Konrádovi, sa od roku 2012 nachádza v strede námestia.

Pozrieť
Radnica - interiér

Radnica - interiér

Najzaujímavejšou miestnosťou je obradná sieň umiestnená v strede budovy siahajúca cez dve poschodia.

Pozrieť
Evanjelický kostol - exteriér

Evanjelický kostol - exteriér

Kostol s pôdorysom kríža bol postavený v klasicistickom slohu v rokoch 1790 - 1796. Ide o tzv. tolerančný typ evanjelického kostola.

Pozrieť
Evanjelický kostol - interiér

Evanjelický kostol - interiér

Interiér je zdobený oltárnym obrazom Krista modliaceho sa na Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána Jakuba Stundera z Kodane.

Pozrieť
Kostol Nepoškvrneného počatia

Kostol Nepoškvrneného počatia

Kostol bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli. Slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol.

Pozrieť
Socha kapitána Nálepku

Socha kapitána Nálepku

Ján Nálepka, ktorý bol vymenovaný do hodnosti brigádneho generála in memoriam, v roku 1931 absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi.

Pozrieť
Provinčný dom

Provinčný dom

Aj dnes používaný názov budovy pripomína časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XIII, neskôr XVI spišských miest.

Pozrieť
Kostol Božieho milosrdenstva

Kostol Božieho milosrdenstva

Rímskokatolícky kostol Božieho milosrdenstva s najväčším skleneným krížom na svete.

Pozrieť
Výstava darov Jána Pavla II.

Výstava darov Jána Pavla II.

Táto výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku a pravdepodobne aj na celom svete.

Pozrieť
Mestský úrad a Štefánik

Mestský úrad a Štefánik

Hoci táto významná osobnosť Spišskú Novú Ves nikdy priamo nenavštívila, natrvalo sa zapísala do dejín mesta vďaka svojim najbližším príbuzným.

Pozrieť
Židovský cintorín

Židovský cintorín

Najstarší hrob pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1961. Koncom II. svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku na vojenský bunker.

Pozrieť
Chrám Premenenia Pána

Chrám Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok pôsobí moderne.

Pozrieť
Galéria umelcov Spiša - interiér

Galéria umelcov Spiša - interiér

Galéria umelcov Spiša je najmladšou zo slovenských zbierkových organizácií.

Pozrieť
Galéria umelcov Spiša - exteriér

Galéria umelcov Spiša - exteriér

História budovy, pôvodne meštianskeho domu, ktorá sa stala sídlom galérie, siaha do druhej polovice 16. storočia.

Pozrieť