Navigácia

Chrám Premenenia Pána

Gréckokatolícky chrám je postavený tak, aby symbolicky zvýraznil niektoré tradičné byzantské prvky, hoci navonok pôsobí moderne. Veľmi pozoruhodná je sakrálna výzdoba interiéru. Loď a svätyňu oddeľuje obrazová stena, tzv. ikonostás - Sväté písmo v ikonách, ktoré napísali ukrajinskí majstri z Ľvova.

Je to tiež jediný chrám na Slovensku, ktorého výzdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme. Jeho diela možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne.

Autorom spišskonovoveskej mozaiky z prírodných materiálov, ktorá sa nachádza v oltárnej časti a na chóre, je otec Kamil Dráb. Chrám patrí k najmladším sakrálnym stavbám v meste (postavený 1991 - 1997).

ADRESA:

Letná 79,
Spišská Nová Ves