Navigácia

Galéria umelcov Spiša - exteriér

Galéria umelcov Spiša je najmladšou zo slovenských zbierkových organizácií.

Základ jej zbierok pochádza z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ bol vyradený a odštartovaný zbierkový fond vymedzením 520 umeleckých diel, ktoré už obsahovali diela spišských autorov, napríklad diela Jozefa Hanulu, portrétistov Andora Borútha, Maxa Kurth, Andreja Baču, ako aj zastúpenie prominentných osobností ako: Ladislava Medňanského a Ferdinanda Katonu alebo autorov druhej polovice 20. storočia ako Ernesta Rákosiho, Jozefa Fabiniho a Jozefa Majkuta.

Samozrejme, nie je možné vymenovať všetkých významných tvorcov v celej zbierke. Táto v súčasnosti obsahuje 1898 umeleckých diel v maľbách, sochách, fotografiách, kresbách a grafikách.

Historická budova v centre mesta Spišská Nová Ves na Zimnej ul. 46, rekonštruovaná v 1979 - 1986, sa stala sídlom galérie.

História budovy, pôvodne meštianskeho domu, siaha do druhej polovice 16. storočia. Zaujímavá renesančná architektúra s trojrozmerným členením s krížovými a valenými klenbami s dobre zachovanými detailmi arkád, stĺpov, karnismi a trámami vytvára príťažlivé prostredie pre návštevníka, naplnené umením, ktoré dáva možnosť poznávania, vzdelávania, objavovania, získavania nových zážitkov a stretnutí.

ADRESA:

Zimná 46,
Spišská Nová Ves