Navigácia

Mestský úrad a Štefánik

Milan Rastislav Štefánik (21. júl 1880 – 4. máj 1919) – slovenský astronóm, fotograf, publicista, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik.

Ako astronóm pôsobiaci vo Francúzsku navštívil veľkú časť sveta a niekoľkokrát vystúpil aj na Mont Blanc. Tento rodák z Košarísk sa prejavil aj ako úspešný diplomat a počas prvej svetovej vojny mal najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja. Zohral dôležitú úlohu pri sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov a organizovaní československých légií.

Spolu s Tomášom Garrigueom Masarykom a Edvardom Benešom bol kľúčovou osobou pri založení Československej republiky. Bol podpredsedom Československej národnej rady (založená v roku 1916 v Paríži), ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej ČSR.

Vďaka jeho pokrokovým názorom o „europeizácii“ (harmónii národov v Európe) a činom ho môžeme dnes vnímať ako prvého „Európana“. Po dlhých rokoch pôsobenia v zahraničí zahynul Milan Rastislav Štefánik tragicky počas návratu na Slovensko po páde lietadla v máji 1919 neďaleko Bratislavy.

Dňa 7. mája 2004 mu prezident Slovenskej republiky udelil hodnosť generála Ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam. Hoci táto významná osobnosť Spišskú Novú Ves nikdy priamo nenavštívila, natrvalo sa zapísala do dejín mesta vďaka svojim najbližším príbuzným.

V roku 1927 sa sem prisťahovala jeho matka Albertína Štefániková, rod. Jurenková, a posledný rok svojho života (od 17. júna 1927 do 7. júna 1928) bývala v dome na Letnej ulici 64 u generálovho mladšieho brata JUDr. Ladislava Dušana Štefánika. Ten pôsobil v meste ako verejný notár.

Autorom pamätníka, ktorý v júli 2007 v Spišskej Novej Vsi odhalil prezident Slovenskej republiky, je akademický sochár Ladislav Kacvinský. Pôvodný pomník venovaný M. R. Štefánikovi, osadený z iniciatívy Matice slovenskej, sa od roku 1929 do začiatku 50-tych rokov 20. storočia nachádzal v parku na Radničnom námestí pred Evanjelickým kostolom južnejšie od terajšieho Pamätníka kpt. Jána Nálepku.

ADRESA:

Štefánikovo námestie 1,
Spišská Nová Ves