Navigácia

Provinčný dom

Aj dnes používaný názov budovy pripomína časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XIII, neskôr XVI spišských miest a kedy v ňom sídlili administratívne a súdne orgány provincie (1774 - 1776, 1785 - 1791, 1850 - 1861). Budova bola od stredoveku až do roku 1777 mestskou radnicou.

Návštevníkov mesta upúta prednou fasádou s tzv. Levočskou bránou, uprostred ktorej je do kameňa vytesaný erb Provincie XVI spišských miest z roku 1774. Rokoková štuková výzdoba Provinčného domu so šiestimi kartušami symbolicky vyjadruje vlastnosti, ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie.

  • PONDERE SOLO - Len podľa závažnosti
  • UTQUIS MERETUR - Ako si kto zaslúži
  • SUUM CUIQUE - Každému to, čo mu patrí
  • DIE NOCTUQUE - Vo dne i v noci
  • IN SOMNIS CUSTOS - Strážca v snách
  • HINC OCULOS NUSQUAM - Neodvracať oči nikam

Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom: Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zákona (odtiaľ oči nikam).

V súčasnosti v budove sídli Múzeum Spiša.

ADRESA:

Letná 50,
Spišská Nová Ves