Navigácia

Socha kapitána Nálepku

Ján Nálepka, 7. mája 2004 prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný do hodnosti brigádneho generála in memoriam, sa narodil 20. septembra 1912 v neďalekej obci Smižany. V roku 1931 absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi.

Ako učiteľ pôsobil v Hornej, neskôr Dolnej Marikovej, Bielych Vodách, Stupave a Porube pod Vihorlatom. Učiteľa povolali v marci 1939 na maďarský a na jeseň na poľský front. V roku 1941 bol odvelený na východný front. V auguste 1942 nadviazal pri bieloruskom meste Kopceviči aj s ďalšími dôstojníkmi Zaisťovacej divízie Slovenskej armády kontakt s obyvateľstvom a partizánmi. Sústredil okolo seba antifašisticky zmýšľajúcich dôstojníkov a vojakov.

Vytvoril ilegálnu skupinu 101. pluku, s ktorou začal pod krycím menom kpt. Repkin organizovať protifašistickú činnosť. V rámci svojich ilegálnych aktivít nadviazal spojenie s partizánskym veliteľom generálom Alexandrom Nikolajevičom Saburovom. Pre svoje antifašistické názory bol prenasledovaný. V noci zo 14. na 15. mája 1943 prebehol so slovenskými vojakmi k sovietskym partizánom.

Stal sa veliteľom 1. československého partizánskeho oddielu v ZSSR. Svojou činnosťou sa zaslúžil o rozšírenie protifašistického hnutia medzi Slovákmi nasadenými na východnom fronte a zúčastnil sa boja proti nacizmu.

Kapitán Nálepka zahynul pri oslobodzovaní ukrajinského mesta Ovruč 16. novembra 1943. Za svoju činnosť bol ako jediný Slovák počas druhej svetovej vojny ocenený vyznamenaním Hrdina Sovietskeho zväzu in memoriam. Autorom bronzovej sochy na travertínovom podstavci v Spišskej Novej Vsi, ktorá bola odhalená 8. mája 1954, je sochár Miroslav Václavík.

ADRESA:

Radničné námestie 8,
Spišská Nová Ves