Navigácia

Výstava darov Jána Pavla II.

Táto výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku a pravdepodobne aj na celom svete. Nachádza sa v Rímskokatolíckom kostole Božieho Milosrdenstva a priľahlom rehoľno-pastoračnom centre.

Môžete tu vidieť dary, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany - duchovným otcom Pallotínom, ktorí spravujú tento kostol.

Nachádza sa tu napríklad kríž zhotovený z kovovej konštrukcie zbúraných „dvojičiek“ (Svetového obchodného centra) v USA, unikátna výšivka (ručná práca) z Mexika znázorňujúca strom pápežstva od sv. Petra až po sv. Jána Pavla II., miniatúra spáleného domu v Kosove, jedinečné umelecké spracovanie Desatora Božích prikázaní v obrazoch a mnoho iných zaujímavostí, ktoré dostal pápež Ján Pavol II.

ADRESA:

Sídlisko Západ I, Hutnícka ulica 2,
Spišská Nová Ves