Navigácia

Graffiti Spiš

Graffiti Spiš je podujatie, v rámci ktorého domáci a zahraniční writeri už niekoľko rokov prezentujú legálnou formou pouličné výtvarné umenie.

Pomocou sprejov rok čo rok skrášľujú šedé a zdevastované steny podchodov, garáží a ihrísk na našich sídliskách.

Výsledky predchádzajúcich ročníkov nájdete na Zimnom štadióne, železničnom podjazde na Školskej ulici, Športovej hale, garážach na sídlisku Západ I, Mier, Tarča, na detskom ihrisku na sídl. Východ a oplotení kasárni na nábreží Hornádu.

Viac informácií:

www.facebook.com/GraffitiSpis