Navigácia

Spišský trh

Tak, ako k letu patrí dovolenka, tak k Spišskej Novej Vsi patrí Spišský trh.

Štvordňové podujatie, ktoré väčšina z nás očakáva s potešením. V minulosti s nádejou dobrého nákupu, dnes s očakávaním stretnutia tých, ktorých sme dlho nevideli, popritom si pochutnali na jarmočných pochúťkach. Tí mladší z nás s chuťou hlavne zabaviť sa, zvýšiť adrenalín v krvi, starší s ľahkosťou míňania peniažkov na „hlúposti“ pre naše deti a vnúčatá.

Naše mesto má právo usporiadať slobodné týždenné trhy od 6. decembra 1380. Čiže už viac ako 640 rokov! Tak tomu sa už hovorí tradícia. Nie div, že sme si Spišský trh zvolili ako jeden zo siedmich divov nášho mesta.

Spišský trh

  • najväčšia a najobľúbenejšia akcia mesta
  • priemerný počet vydaných povolení pre účastníkov: 500
  • priemerný počet technických atrakcií: 46
  • priemerný počet pohostinských zariadení: 22 + 12 letných terás
  • počet členov organizačného výboru: 37
  • priemerný počet kultúrnych vystúpení: 28
  • každoročná účasť hostí z partnerských miest
  • účasť hostí zo zahraničia: Rumunsko, Bielorusko, Báčsky Petrovec, Ukrajina, Čína, Azerbajdžan
  • rozšírenie trhu o Pivkobranie od r. 2009
  • rozšírenie miest na sedenie na 2500