Navigácia

Galéria umelcov Spiša - umelecké diela v nádhernom meštianskom dome

Sídlom galérie sa stala historická budova v centre mesta Spišská Nová Ves. História objektu - pôvodne meštianskeho domu siaha do druhej polovice 16. storočia.

Zaujímavá renesančná architektúra

Renesančná architektúra budovy s trojpriestorovým členením s krížovými a valenými klenbami so zachovanými detailmi arkád, stĺpov, ríms a krákorcov, ako aj upravené exteriérové priestory galerijnej záhrady vytvárajú pre návštevníka príťažlivé prostredie naplnené výtvarným umením s možnosťou poznania, vzdelávania, objavovania, získavania nových zážitkov a stretnutí.

Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku. Zbierkový fond tvorí 1898 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie a sochárskej tvorby. Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Od roku 2002 expozícia sochárskej tvorby v Záhrade umenia, od roku 2012 Terra Gothica - gotická cesta zo zbierok galérie, od roku 2013 reinštalácia stálej expozície kresieb a malieb Jozefa Hanulu.

Výstavná činnosť galérie mapuje a prezentuje predovšetkým výtvarných umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov. Vo výstavných priestoroch galérie sa vystrieda každoročne okolo dvadsaťpäť výstav domácich, ale i zahraničných autorov.