Navigácia

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie - Slovenský kostol s barokovou výzdobou

Kostol sa nachádza v centre mesta v radovej zástavbe Levočskej ulice, na ktorú vkročíte priamo z námestia cez historickú Levočskú bránu Provinčného domu. Kostol bol pôvodne len kaplnkou pri mestskom špitáli, pravdepodobne zo 14. storočia. Slúžil hlavne slovenskému obyvateľstvu, preto je zaužívaný aj názov Slovenský kostol.

V duchu baroka

Zariadenie kostola je barokové, hlavný oltár pochádza z rokov 1751 - 1752, ale oltárny obraz je z roku 1856. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali. Dnešné sú z rokov 1884 - 1886 a vyhotovil ich spišskonovoveský rezbár Július Fuhrmann. Staršie maľby barokovej kazateľnice z roku 1756 boli nahradené reliéfmi, ktoré, podobne ako viaceré drobné kusy zariadenia kostola, pochádzajú z dielne spišskonovoveského rezbára Františka Repcsika zo začiatku 20. storočia.