Navigácia

Mariánsky stĺp so sochou Immaculaty ukrýva i dobový odkaz

Národná kultúrna pamiatka Mariánsky stĺp s kamennou sochou Nepoškvrnenej Panny Márie, tzv. Immaculatou, sa nachádza v historickom srdci mesta pred farským kostolom už od roku 1724.

Najstarší spomedzi mariánskych stĺpov

Spišskonovoveský mariánsky stĺp bol postavený na základe donácie vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantína Lubomirského. Patrí k najstarším spomedzi mariánskych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť aj v ďalších 13-tich spišských mestách, ktoré spravoval v období tzv. poľského zálohu. Immaculatu vyhotovil podľa dostupnej literatúry levočský kamenosochár Friedrich Horn.

Kovová schránka s dobovými artefaktmi pre budúcich potomkov

Mariánsky stĺp v minulosti prešiel niekoľkými obnovami. Posledná renovácia tejto národnej kultúrnej pamiatky prebehla po viac ako 110-tich rokoch nedávno, v rokoch 2009 - 2010. Zreštaurovaný originál sochy Immaculaty bol deponovaný, obyvatelia mesta i návštevníci si ho môžu pozrieť zblízka v priestoroch neďalekej Radnice.

Zaujímavosťou je, že do časti zrekonštruovaného mariánskeho stĺpa bola pri jeho opätovnom osadení v roku 2010 umiestnená kovová schránka s dobovými artefaktmi. Tie budúcim generáciám - potomkom Spišskonovovešťanov priblížia celý priebeh rekonštrukcie pamiatky, ale aj dobu, v ktorej sa tak udialo.