Navigácia

Radnica - miesto, kde sídli Genius loci

Mesto Spišská Nová Ves po predaji svojej stredovekej radnice (dnes Provinčný dom) si v rokoch 1777 - 1779 postavilo terajšiu budovu Radnice. Budova je postavená v klasicistickom slohu. Jej výstavba bola financovaná z prostriedkov získaných z predaja pôvodnej radnice (9 000 uhorských zlatých) a z doplnených vlastných peňazí mesta. Celá výstavba stála 11 569 zlatých a 51 grajciarov.

Radnica alebo mestský dom

V čase od jej postavenia až do 50-tych rokov minulého storočia bola centrom všetkého mestského života. V nej a okolo nej sa odohrávali najdôle­žitejšie udalosti, činy, rozhodnutia, ktoré sa týkali Spišskej Novej Vsi. Konali sa pred ňou zhromaždenia občanov a z jej balkóna sa k zástupom ľudí, obyvateľom, prihovárali predstavitelia mesta. Preto medzi obyvateľmi Spišskej Novej Vsi si radnica stále zachovala svoje familiárne pomenovanie, ktoré dostala pri svojom vzniku - mestský dom.

Zasadacia sieň cez dve poschodia

Najvýznamnejším priestorom radnice bola zasadacia (dnes nazývaná obradná) sieň. Je umiestnená uprostred budovy a svojou výškou siaha cez dve poschodia. Steny zdobia reštaurované benátske zrkadlá. Zvonku je dekoratívne vyzdvihnutá. Spodnú časť dekorácie tvorí mohutný balkón s kužeľovitou balustrádou podopieranou kamennými krakovcami.

Dnes slúži ako obradná sieň pre slávnostné príležitosti, akými sú sobáše, prijatia novonarodených detí a jubilujúcich seniorov, oficiálne prijatia významných hostí a pod.

Rekonštruovaná radnica má v súčasnosti v suteréne banketové a spoločenské priestory (v minulosti slúžiace ako policajné väzenie a sklad paliva), na prízemí sú kancelárske miestnosti predstaviteľov mesta, kancelárske priestory sa nachádzajú i na prvom a druhom poschodí.

Spoznajte mestské symboly

Na prízemí Radnice, vo foyer, si môžete zblízka pozrieť všetky symboly mesta - erb, vlajku, pečať, insígnie, kľúč od mesta aj listinu s prvou písomnou zmienkou o meste (29. 11. 1268). Nájdete tu i zoznam všetkých richtárov a primátorov, ktorí stáli na čele mesta. Partnerské mestá Spišskej Novej Vsi tu majú taktiež svoje erby a svoje čestné miesto si v Radnici našla aj patrónka mesta - od roku 2010 je tu zreštaurovaný originál sochy Nepoškvrnenej Panny Márie - Immaculaty (1724) z neďalekého Mariánskeho stĺpa.