Navigácia

Výstup do veže

Úžasný výhľad nie je to jediné, čo zažijete pri prekonávaní 155-tich schodov počas výstupu do najvyššej kostolnej veže Slovenska. Osemdesiatsedem metrov vysoká veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie ponúka nádherný pohľad na mesto a široké okolie s panorámou Vysokých Tatier. Vďaka svojej výške je veža zapísaná do Knihy slovenských rekordov.

Vo veži, ktorá bola rekonštruovaná v rokoch 1892 - 1894 podľa plánov profesora Imricha Steindla, sa nachádza najvyššie položená zvonica na Spiši. Návštevníci majú možnosť pri výstupe do veže obdivovať päť zvonov. Najstarší z nich, tzv. Šmertny zvon s priemerom 92 cm pochádza zo slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda a v roku 1486 ho ulial zvonolejár Ján Wagner. Dva najväčšie spišskonovoveské zvony, Urban s priemerom 206 cm (z roku 1857) a Concordia s priemerom 164 cm (z roku 1857), zhotovil zvonolejár Andreas Schaudt z Budapešti. V roku 1930 zvonolejáreň Fischer z Trnavy uliala zvony Peter s priemerom 143 cm a Medián s priemerom 118 cm.

Na veži môžete obdivovať i sochy štyroch evanjelistov vysoké 3,25 m a vážiace 800 kg. Sochy sú dielom sochára Júliusa Fuhrmanna, pochovaného na tunajšom cintoríne. Zaujímavosťou je, že tieto impozantné sochy sú z dreva.

Výstupy do kostolnej veže so sprievodcom zabezpečuje celoročne Turistické informačné centrum. Vstupenky do veže sa kupujú pred výstupom v Turistickom informačnom centre.  

Nenechajte si ujsť jednu z najznámejších dominánt mesta a regiónu Spiš.