Navigácia

Spišské divadlo

Spišské divadlo pôsobí v budove Reduty, ktorú v roku 1902 pre spoločnosť Imre Halmaiho Straussa postavil staviteľ Kálman Gezster.

Jediné na Slovensku pôsobí ako zájazdové divadlo s prioritnou orientáciou na deti a mládež.

Súbor ročne odohrá 150 - 170 predstavení pre deti, mládež i dospelých na celom území Slovenska, dostáva sa i na zahraničné festivaly. Predstavenia určené pre detského diváka sa konajú každú nedeľu o 16.00 hod. s výnimkou letných divadelných prázdnin.