Navigácia

Jaskyne

Územie Slovenského raja skrýva pod zemských povrchom rozsiahle jaskynné systémy.

Nachádza sa tu vyše 450 evidovaných jaskýň, priepastí a závrtov. Avšak iba jediná jaskyňa je prístupná širokej verejnosti. Je ňou Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá je najväčšou ľadovou jaskyňou na Slovensku. Bránami tejto jaskyne každoročne prejdú davy turistov.

Viac o návšteve jaskyne v raji

Na zozname UNESCO

Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá je spolu so Stratenskou jaskyňou a jaskyňou Psie diery zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, by ste určite nemali vynechať pri návšteve národného parku.