Navigácia

Príbehy o meste v rozhlase

Príbeh pre toto miesto / Rádio Regina
Dramatizované príbehy, ktoré sa odohrali na východnom Slovensku

Už sme Vám ich vyrozprávali takmer sto a budeme v tom pokračovať, lebo miesta východného Slovenska boli javiskom dramatických príbehov veľkej či malej histórie, dávnejšej i tej súčasnejšej. V komplikovaných situáciách sa v nich rozhodovali ľudia a vybrali si to, vďaka čomu máme naše dejiny, kultúru. Spoznajte lepšie východ Slovenska prostredníctvom nášho príbehového miestopisu.

Vysiela sa v nedeľu o 7:30, v stredu o 17:30 a vo štvrtok po polnoci.

Príbeh pre toto miesto 4 – repríza, nedeľa 12. 4. 2015 
Peter Karpinský: ZÁVET MAJSTRA KONRÁDA
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 6, nedeľa 15. 2. 2015 
Peter Karpinský: HRANICA 
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 23, nedeľa 11. 10. 2015
Tomáš Repčiak: KOLOMANOV ÚSVIT
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 25 – repríza, nedeľa 24. 1. 2016
Peter Karpinský: REDUTA
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 30, nedeľa 20. 12. 2015 
Peter Karpinský: ZAKÁZANÁ LÁSKA 
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 47 – repríza, nedeľa 29. 1. 2017 
Peter Karpinský: NIČ NEVYDRŽÍ DLHŠIE AKO KLEBETA 
Verejná nahrávka v rámci Dní humoru na Spiši 2016
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 48 – repríza, nedeľa 26. 2. 2017
Tomáš Repčiak: ZA TARHAMI ŠE POTARHAME 
Verejná nahrávka v rámci Dní humoru na Spiši 2016
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 84, nedeľa 1. 10. 2017 
Tomáš Repčiak: BANSKÉ PRÁVO V IGLOVE 
Spiš sa od nepamäti viazal s baníkmi. Jednotlivé bane boli už od 13. storočia centrom zamestnanosti v regióne. O baniach však koluje aj množstvo povestí.
Počúvajte TU » »

Príbeh pre toto miesto 106 , 24. 7. 2018,
Peter Karpinský: PANI ŠTEFÁNIKOVÁ 
Počúvajte TU » » 

Príbeh pre toto miesto 117, nedeľa 4. 11. 2018 
Peter Karpinský: PROFESOR HUDBY 
Počúvajte TU » » 


ROD MALETEROVCOV

Relácia o významnej šľachtickej rodine Maleter/Milleter, ktorá v 16. - 18. storočí bývala v Spišskej Novej Vsi. Martina Bačová sa rozprávala s historikom Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi o pôvode, najslávnejšej ére tohto rodu i jeho samotných príslušníkoch. Reláciu na pokračovania (4 časti) si môžete vypočuť na Rádiu Regina. 
Počúvajte TU » »