Navigácia

Rímskokatolícky kostol - interiér

Trojloďový farský kostol patrí medzi najvzácnejšie pamiatky v meste. Architektúra kostola zo 14. storočia je zachovaná sčasti v pôvodnom stave dodnes. Pozoruhodným je reliéf tympanónu znázorňujúci korunovanie Matky Božej Panny Márie.

V kostole sa nachádza súsošie Ukrižovania zdielne Majstra Pavla z Levoče, relikviár v tvare kríža od Mikuláša Gallica zo Sieny z 1. polovice 14. storočia, pacifikály z 15. storočia, zlatená monštrancia zo 16. storočia pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi, kalich z pozláteného striebra z roku 1795 od Jána Kolbenhayera z Levoče.

Nachádza sa tu i bronzová krstiteľnica, ktorej časť (tzv. nohu) historici pripisujú Majstrovi Konrádovi, zakladateľovi prvej gotickej zvonolejárne na Spiši pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi.

ADRESA:

Radničné námestie 6,
Spišská Nová Ves