Navigácia

Židovský cintorín

Nachádza sa vo východnej časti mesta pri železničnej trati. Najstarší hrob pochádza z roku 1880 a najmladší z roku 1961. Koncom II. svetovej vojny prestavala nemecká armáda dom smútku na vojenský bunker. Vzhľadom na to, že cintorín nebol po vojne udržiavaný, mnohé náhrobníky padli za obeť vandalom alebo boli odcudzené.

Cintorín bol prvýkrát obnovený až po roku 1989. V rokoch 2006 - 2007 bol areál upravený a pribudlo nové oplotenie. Na cintoríne sa nachádza viacjazyčná informačná tabuľa o jeho histórii a o miestnej židovskej komunite.

Židovský cintorín je poslednou zachovanou pamiatkou židovskej kultúry v meste. V roku 2010 bol zaradený medzi pamiatky Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva.

ADRESA:

Cintorínska,
Spišská Nová Ves