Navigácia

Dni mesta Spišská Nová Ves a Trh ľudových remesiel

Každoročne na konci leta zavládne v Spišskej Novej Vsi Genius temporis – Duch času. Centrum mesta sa totiž stáva dejiskom tradičného podujatia pod názvom Dni mesta.

V rámci neho je pripravený bohatý kultúrny program. Súčasťou je Trh ľudových remesiel, na ktorom budú svoje výrobky ponúkať predajcovia zo Slovenska i Čiech v takmer 100 stánkoch. Predstavia sa tradičné remeslá ako rezbárstvo, medovnikárstvo, kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, šperkárstvo, šindliarstvo, drotárstvo, kovotepectvo, včelárstvo, spracovanie kože, výroba paličkovanej čipky, keramiky či spracovanie ľanu...

Program je tematický ladený vybratému časovému obdobiu. Naposledy sa mohli návštevníci preniesť do obdobia prelomu 19. a 20. storočia a jeho prvej tretiny. Ducha danej doby odzrkadľuje aj celý kultúrny program. V rámci neho PhDr. Peter Karpinský, PhD. a herci Divadla teatrálnej skratky prostredníctvom historickej divadelnej fresky divákom priblížia nejakú významnú udalosť z histórie mesta.

Takto k nám už zavítala napr. Mária Terézia – pri výročí zániku 360 rokov trvajúceho poľského zálohu spišských miest, Majster Konrád tu založil významnú zvonolejársku dielňu, opätovne ožili búrlivé okolnosti, ktoré predchádzali postaveniu Reduty a pod.

V programe nechýbajú rôzne ukážky sokoliarov, súbojových zvykov, tancov a hudby daného obdobia, množstvo rozprávok, dobový sprievod alebo výstava historických automobilov. O zábavu sa postarajú aj klauni, Skupina historického šermu Jago.

Pre najmenších je k dispozícii požičovňa drevených rytierskych náradí, drevený kolotoč a drevený divadelný rebriniak s bábkovými predstaveniami, pesničkami a hrami.

Podujatie v nedeľu tradične zavŕšia jazdecké preteky o pohár primátora mesta pod názvom Cena Spiša, ktoré sa konajú v jazdeckom areáli pri Ferčekovciach.

Počas podujatia dochádza ku krátkodobej uzávere cestnej komunikácie na Letnej ulici!

Príďte sa aj vy preniesť do minulých čias a zažiť neopakovateľnú atmosféru počas Dní mesta Spišská Nová Ves. Všetci ste srdečne vítaní.