Navigácia

Hudobný festival Musica Nobilis

Hudba medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis znie počas ôsmych dní v ôsmych východoslovenských mestách – Spišské Podhradie, Smižany, Poprad, Gelnica, Levoča, Kežmarok, Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves.

V minulosti festival vyvrcholil koncertom Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/ v Spišskej Novej Vsi.

Počas koncertov sa predstavili poprední slovenskí sólisti – sopranistka Andrea Vizvári a tenorista Otokar Klein pod taktovkou dirigenta SF Leoša Svárovského v Evanjelickom kostole.

Festival sa zvyčajne koná v októbri v Evanjelickom kostole.